Tầm nhìn chính sách
VCCI góp ý dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ
Mộc Đức - Thứ Ba, 26/04/2022 11:19 SA
Vietnet24h - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây đã đưa ra một số kiến nghị, góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Dự thảo ngày 24/3/2022) (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Theo đó liên quan đến nội dung chuyển đổi số gồm một số thủ tục cần được thực hiện trực tuyến.

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế toàn cầu và là xu hướng tất yếu tại Việt Nam; nhất là trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính hay những thủ tục phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.

Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành năm 2005 và đã từng sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019. Song, tới nay, thực tế đang đặt ra nhiều vấn đề cần sự bổ sung, điều chỉnh luật để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước; khắc phục những bất cập của luật hiện hành đặc biệt là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rộng khắp và mạnh mẽ. Việc sửa đổi này cũng nhằm đáp ứng các yêu cầu của cam kết quốc tế liên quan đến quyền sở hửu trí tuệ và cũng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Đại diện tiếng nói cộng đồng doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị, việc bổ sung vào luật các quy định liên quan đến nội dung chuyển đổi số gồm một số thủ tục cần được thực hiện trực tuyến như đăng ký, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tuyến.

Hiện tại dự thảo luật chỉ mới quy định nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; tra cứu khả năng bảo hộ trực tuyến; tra cứu cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp trong khi những dữ liệu này hiện vẫn không đầy đủ và được cập nhật ổn định, kịp thời trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ.

Ngoài ra, theo VCCI, pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã ghi nhận và bảo hộ nhiều loại tài sản trí tuệ như: quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin hay sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, một số vấn đề chưa được làm rõ gây nhiều khó khăn trên thực tiễn triển khai.

Cụ thể như, về khái niệm bí mật kinh doanh trong Luật Sở hữu trí tuệ vẫn còn rất chung chung và khó hiểu.

Luật Sở hữu trí tuệ quy định bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh (khoản 23 Điều 4). Điều 84 Luật SHTT quy định điều kiện với bí mật kinh doanh được bảo hộ gồm:

Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;

Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Quy định tương đối chung chung, chưa rõ ràng về bí mật kinh doanh khiến việc áp dụng quy định này trong từng trường hợp phụ thuộc vào hiểu biết của cơ quan nhà nước. Dữ liệu là lĩnh vực tương đối mới mẻ, dẫn đến tình trạng cơ quan nhà nước còn dè dặt trong việc áp dụng quy định này. Điều này dẫn đến các tranh luận về việc dữ liệu nào được coi là bí mật kinh doanh và cần có cơ chế bảo hộ như thế nào. Trên thực tiễn, đã nảy sinh tình huống mất cắp dữ liệu nhưng các cơ quan nhà nước vẫn ngần ngại khi coi đây là loại tài sản trí tuệ cần được bảo vệ.

Một vấn đề nữa có liên quan là lưu trữ và sử dụng dữ liệu người dùng. Những nguyên tắc cơ bản nhất như: (1) chỉ được thu thập thông tin cá nhân khi được sự đồng ý của cá nhân đó; (2) chỉ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được vào mục đích được sự đồng ý; (3) phải có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin; (4) không cung cấp dữ liệu người dùng cho cá nhân, tổ chức khác đã được đưa vào Luật Công nghệ thông tin từ năm 2006.

Luật An toàn thông tin mạng đã dành hẳn một mục để quy định về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng internet. Các nội dung nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì cũng không khác nhiều so với Luật Công nghệ thông tin, nhưng có bổ sung thêm biện pháp bảo đảm thực thi. Luật Công nghệ thông tin chỉ quy định biện pháp bảo đảm là cá nhân có quyền đòi bồi thường khi người nắm dữ liệu cá nhân vi phạm các nghĩa vụ trên, Luật An toàn thông tin mạng thì bổ sung thêm biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước.

Ngày 07/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Như vậy vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng được kỳ vọng sẽ có khung pháp lý toàn diện để điều chỉnh.

Pháp luật Việt Nam đã có quy định cấm các hành vi mua bán dữ liệu người dùng, được thực thi bằng cả các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. Tuy nhiên, việc coi dữ liệu cá nhân là bí mật kinh doanh, một dạng tài sản trí tuệ được bảo hộ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ thì chưa rõ ràng.

Luật Sở hữu trí tuệ cũng chưa xác định khái niệm “tài sản trí tuệ”, nên hiện nay, có sự lúng túng trong việc xác định hợp đồng có đối tượng là tài sản trí tuệ.

Nếu như trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác, giá trị tài sản lớn nhất đối với doanh nghiệp là nhà máy, thiết bị, công trình… thì trong kinh tế số tài sản có giá trị nhất lại là phần mềm, dữ liệu, hệ thống thông tin, bản quyền sách, âm nhạc, phim, chương trình giải trí, nghệ thuật… Đây đều là các đối tượng tài sản được bảo hộ theo pháp luật về sở hữu trí.

VCCI nhận định, bảo hộ tài sản trí tuệ để phát triển kinh tế số (công nhận các loại tài sản số, bảo vệ tài sản số trong các hợp đồng dân sự, lao động, bảo vệ tài sản số bằng pháp luật hình sự, bảo hộ quyền sở hữu tài sản của cá nhân, bảo đảm giao kết hợp đồng…) là giải pháp quan trọng để thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn hay thu hút được dự án đầu tư nước ngoài chất lượng tốt.

Vì lẽ đó, cần xem xét bổ sung vào Luật Sở hữu trí tuệ các chế định ghi nhận, bảo hộ các loại tài sản trí tuệ trên môi trường số, theo hướng bảo vệ quyền tài sản cá nhân, quyền sở hữu cá nhân với dữ liệu, bảo đảm và thúc đẩy các giao kết hợp đồng.

Để nâng cao năng lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số, cần phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc xây dựng quy định về thực thi sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số theo hướng đáp ứng các yêu cầu của cam kết quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Quy định này sẽ tạo nên một hệ thống thực thi về sở hữu trí tuệ trên môi trường số một cách thống nhất; trong đó cần có những quy định cụ thể nhằm xác định cụ thể những hành vi bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số, chủ thể xâm phạm cũng như cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm...

VCCI: Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2021 Vietnet24h - Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh” là sản phẩm của VCCI từ năm 2018. Những đóng góp, cải thiện hệ thống văn bản luật Việt Nam của đơn vị này trong những năm qua không hề nhỏ nhưng dường như vẫn không xuể!
Xây dựng khuôn khổ pháp lý bảo vệ người tiêu dùng Vietnet24h - Trong bối cảnh nhiều thách thức, hành vi và biểu hiện mới cùng sự phát triển của kinh tế số, Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đã được thay đổi toàn diện nhằm tạo mối quan hệ hài hòa giữa người tiêu dùng và trách nhiệm của doanh nghiệp (DN).
Tin khác cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
Đạo luật Chips của Hoa Kỳ gần đến điểm giới hạn Vietnet24h - Khi đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tranh luận làm thế nào để dung hòa hai phiên bản của Đạo luật Chips đã được Thượng viện và Hạ viện thông qua riêng biệt, một thời điểm ngắn có thể xảy ra sau đó dự luật có thể bị mất.
Chốt phương án đầu tư hơn 84.000 tỷ đồng xây dựng 3 dự án cao tốc phía Nam Vietnet24h - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trọng điểm khu vực phía Nam với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 84.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 - 2027.
Các ông chủ các công ty chip lớn đã viết thư cho Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi để đẩy nhanh Đạo luật CHIPS. Vietnet24h - Ngành công nghiệp chip của Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên nóng hơn về sự kìm hãm trong việc thực thi Đạo luật chips.
Hàn Quốc, Hoa Kỳ ra mắt kênh đối thoại cấp bộ trưởng về chuỗi cung ứng Vietnet24h - Bộ công nghiệp của Seoul cho biết Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm thứ Bảy (21/5) đã nhất trí khởi động một cuộc đối thoại cấp bộ trưởng để thảo luận về cách thức hợp tác trong chuỗi cung ứng đối với các mặt hàng công nghiệp chủ chốt và các vấn đề an ninh kinh tế khác.
Cơ quan quản lý Đức áp đặt các quy tắc cứng rắn hơn đối với chủ sở hữu Facebook là công ty Meta Vietnet24h - Văn phòng cartel của Đức cho biết Meta Platforms Inc., chủ sở hữu của Facebook, có "ý nghĩa tối quan trọng đối với sự cạnh tranh giữa các thị trường", một cách phân loại giúp cơ quan quản lý có thêm thời gian để hạn chế sức mạnh thị trường của các công ty kỹ thuật số.
Đan Mạch - Quốc gia đầu tiên tạm ngừng tiêm chủng vaccine Covid-19 Vietnet24h - Đan Mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên tạm ngừng chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 với lý do dịch bệnh đã được kiểm soát.
Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 Vietnet24h - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.
VCCI góp ý dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ Vietnet24h - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây đã đưa ra một số kiến nghị, góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Dự thảo ngày 24/3/2022) (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Theo đó liên quan đến nội dung chuyển đổi số gồm một số thủ tục cần được thực hiện trực tuyến.
Samsung tiếp tục thúc đẩy các nhà phát triển phần mềm cây nhà lá vườn Vietnet24h - Samsung Electronics đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các nhà phát triển phần mềm máy tính cây nhà lá vườn như một phần trong các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Quy hoạch Vietnet24h - Mới đây, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội tổ chức cuộc họp về một số nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Công ty Global của Đài Loan muốn đầu tư 5 tỷ đô la vào nhà máy wafer silicon mới ở Texas Vietnet24h - Công ty TNHH GlobalWafers của Đài Loan sẽ chi 5 tỷ đô la cho một nhà máy mới ở Texas để sản xuất các tấm silicon dùng trong chất bán dẫn, đã chuyển sang Hoa Kỳ sau một khoản đầu tư thất bại ở châu Âu.
HTC ra mắt điện thoại thông minh metaverse mới Vietnet24h - Thương hiệu điện thoại thông minh Đài Loan HTC Corp. đã phát hành thiết bị cầm tay mới nhất của mình với các tính năng metaverse tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba tuần này (28/6).
LG Innotek phát triển radar trong cabin đẳng cấp nhất Vietnet24h - LG Innotek đã phát triển một mô-đun radar trong cabin có thể phát hiện hành khách bên trong xe hơi như một phần trong nỗ lực tận dụng hoạt động kinh doanh cảm biến ô tô đang phát triển nhanh chóng, công ty cho biết hôm thứ Ba (28/6).
LG Electronics đột phá vào thị trường sạc xe điện EV Vietnet24h - Hôm qua, Chủ nhật (26/6), LG Electronics cho biết họ đang thực hiện bước đột phá vào thị trường sạc xe điện đang phát triển mạnh, gọi lĩnh vực này là một trong những động lực tăng trưởng chính cho bước nhảy vọt tiếp theo.
Apple đang chế tạo tai nghe thực tế tăng cường AR Vietnet24h - Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, gần đây đã đưa ra điều gần nhất xác nhận rằng Apple đang chế tạo một chiếc tai nghe.
Nhật Bản hỗ trợ 3,5 tỷ đô la cho TSMC xây dựng nhà máy fab Vietnet24h - Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ 3,5 tỷ đô la cho TSMC để xây dựng nhà máy liên doanh fab 55.000 wpm trị giá 8,5 tỷ đô la với Sony và Denso ở Kumamoto.
Lĩnh vực ô tô được chú trọng khi nhà lãnh đạo Samsung quay về Seoul Vietnet24h - Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã trở lại Hàn Quốc vào thứ Bảy, với sự tập trung mới vào lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô.
Nhà lãnh đạo Samsung thăm trụ sở chính của ASML ở Hà Lan Vietnet24h - Theo thông tin từ gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cho biết hôm qua, ngày 14 tháng 6, các giám đốc điều hành hàng đầu của Samsung Electronics đã tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện của nhà sản xuất thiết bị quang khắc chip ASML, bao gồm cả Giám đốc điều hành Peter Wennink.
Samsung phản ứng như thế nào đối với chuyến thăm của Giám đốc điều hành Intel Vietnet24h - Cuộc họp hiếm hoi của Pat Gelsinger và Lee Jae-yong tại trụ sở Samsung ở Seoul làm tăng kỳ vọng xa hơn sự hợp tác hiện nay.
Merck hoàn thành việc mở rộng các cơ sở OLED ở Hàn Quốc Vietnet24h - Merck Korea, công ty con ở Hàn Quốc của gã khổng lồ khoa học và công nghệ Đức, hôm thứ Năm cho biết họ đã hoàn thành công việc mở rộng nhà máy sản xuất địa phương ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.
Phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 Vietnet24h - Mục tiêu chương trình hướng đến năm 2030, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.
Ô nhiễm không khí cướp đi 2 năm cuộc sống của bạn, nhiều hơn cả hút thuốc hoặc uống rượu Vietnet24h - Theo một báo cáo mới công bố hôm thứ Ba của Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago (EPIC), ô nhiễm không khí, chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch, khiến tuổi thọ của mỗi người mất 2,2 năm trên toàn cầu.
Ủy ban Kinh tế đề xuất xem xét phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam Vietnet24h - Theo Ủy ban Kinh tế, để giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, ở giai đoạn phát triển năng lượng tiếp theo, Việt Nam cần nghiên cứu điện hạt nhân.
Rác thải điện tử toàn cầu gia tăng “chóng mặt” Vietnet24h - Theo báo cáo của Diễn đàn Rác thải Thiết bị Điện và Điện tử (WEEE Forum), lượng rác thải điện tử toàn cầu dự kiến sẽ chạm ngưỡng 74 triệu tấn tính đến năm 2030.
Tại sao Tesla bị loại khỏi chỉ số ESG của S&P 500 Vietnet24h - Người ta cho rằng việc Tesla “thiếu chiến lược carbon thấp” và “quy tắc ứng xử trong kinh doanh”, cùng với sự phân biệt chủng tộc và điều kiện làm việc tồi tệ được báo cáo tại nhà máy của Tesla ở Fremont, California, đã ảnh hưởng đến điểm số này.
Ngành tài nguyên môi trường và hải quan phối hợp loại bỏ chất nguy hại làm suy giảm tầng ozone Vietnet24h - Hai ngành đã cùng phối hợp để cập nhật các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone; thủ tục hải quan và chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung, các chất được kiểm soát nói riêng theo quy định.
Kiến nghị giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu Vietnet24h - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Nhiều doanh nghiệp lớn tham dự Vietnam ETE & Enertec Expo 2022 Vietnet24h - Triển lãm quốc tế lần thứ 15 về Công nghệ và Thiết bị điện – Vietnam ETE 2022 và Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 12 công nghệ sản phẩm Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng xanh (Enertec Expo 2022) là các triển lãm chuyên ngành hàng đầu về thiết bị điện, tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh tại Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/7/2022 tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn - SECC.
Vinfast khởi động dự án "Phủ xanh tương lai" Vietnet24h - Hôm nay, 27/4/2022, tại Phú Quốc, VinFast chính thức làm lễ khởi công dự án "Phủ xanh tương lai". Dự án này nhằm hiện thực hóa cam kết của VinFast đối với chương trình VinFirst - “Tri ân người tiên phong” trên toàn cầu.
RENOVA và PTSC ký Biên bản Ghi nhớ Hợp Tác Thực Hiện Dự Án Điện Gió Ngoài Khơi Tại Việt Nam Vietnet24h - Ngày 25/04/2022, RENOVA, Inc. và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện dự án điện gió ngoài khơi.