Tin VEIA
Cộng đồng doanh nghiệp tích cực đóng góp ý kiến cho Dự thảo Bộ Luật Lao động
Alisa H - Thứ Ba, 14/05/2019 5:52 CH
Vietnet24h - Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội soạn thảo, hiệu đính và hoàn thiện để trình Chính phủ trong tháng 5/2019. Đây là một Bộ luật có phạm vi điều chỉnh lớn và ảnh hưởng sâu rộng tới môi trường kinh doanh tại Việt Nam cũng như quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam đối với thế giới.

Nhằm tạo diễn đàn để các Cơ quan quản lý Nhà nước, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia cùng trao đổi, chia sẻ, góp ý cho Dự thảo Bộ Luật Lao động, ngày 14 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội, Hội thảo Góp ý cho Dự thảo Bộ Luật Lao động từ cộng đồng doanh nghiệp đã được tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của doanh nghiệp, giới truyền thông và nhiều cơ quan, tổ chức hữu quan.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Da giày Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (AmCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) đồng phối hợp tổ chức.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, phát biểu khai mạc hội thảo

Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu và hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, ổn định mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong hệ thống pháp luật lao động Việt Nam hiện nay, sau Hiến pháp, Bộ luật Lao động giữ vị trí rất quan trọng, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động có tính kinh tế - xã hội sâu sắc, tác động đến toàn bộ xã hội, đến mọi doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

Sau nhiều năm áp dụng thực thi, Bộ luật Lao động đã cơ bản đi vào thực tiễn và là hành lang pháp lý quan trọng cho các chủ thể thiết lập và tiến hành quan hệ lao động như: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động hiện hành đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: Nhiều doanh nghiệp, người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và công đoàn đã phản ánh nhiều vướng mắc, bất cập xuất phát không chỉ từ việc thực hiện các văn bản hướng dẫn chi tiết Bộ Luật Lao động mà còn xuất phát từ việc áp dụng các điều luật trong Bộ Luật Lao động. Cụ thể trên một số nội dung về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, kỷ luật lao động, lao động nữ, lao động nươc ngoài làm việc tại Việt Nam, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình công, v.v.

Trước yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, Bộ luật Lao động cũng cần phải sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm tương thích với các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), pháp luật lao động của các nước trong ASEAN và thông lệ quốc tế về lao động, quan hệ lao động.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của Quốc hội, phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội, giới thiệu và nhấn mạnh năm quan điểm sửa đổi Bộ luật Lao động lần này. Đó là:
- Thứ nhất, Thể chế hóa, quan điểm, đường lối của Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy thị trường lao động phát triển; kiến tạo khung pháp luật về lao động nhằm phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực cạnh tranh lao động quốc gia.
- Thứ hai, Thiết lập các quy định pháp luật để bảo vệ người lao động, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân trong lĩnh vực lao động; bảo đảm quyền của người lao động tại nơi làm việc theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản.
- Thứ ba, Kiến tạo khung pháp luật về lao động hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tuyển dụng, sử dụng lao động để doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Thứ tư, Xây dựng các nền tảng pháp lý nhằm cải cách bộ máy quản lý nhà nước về lao động theo hướng xây dựng và phát triển thị trường lao động, giảm thiểu các tranh chấp lao động và hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp. 
- Thứ năm, Bảo đảm tính khả thi khi áp dụng trên thực tiễn và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Các doanh nghiệp sôi nổi tham gia ý kiến

Ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã giới thiệu những điểm mấu chốt trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này, trong đó, ông đã giới thiệu 3 nhóm nội dung và 11 chủ đề lớn của Dự thảo luật. 3 nhóm nội dung được đề cập bao gồm:
- Nhóm nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung những bất cập từ thực tiễn áp dụng của Bộ luật Lao động và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động
- Nhóm nội dung liên quan đến việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm tính đồng bộ với các Luật khác.
- Nhóm nội dung liên quan đến nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Ông cũng lưu ý một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau trong quá trình soạn thảo dự án Luật như: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; Chấm dứt HĐLĐ với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu; Về mức lương tối thiểu; Về tăng thời giờ làm thêm; Về tuổi nghỉ hưu; Về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Phát biểu của đại diện AMCHAM

Hội thảo đã trở nên sôi nổi với sự tham gia ý kiến của các tổ chức hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp như: Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Phòng Thương mại Hoa kỳ tại Việt Nam (AMCHAM), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV), cùng với sự chủ trì của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Phát biểu của đại diện VASEP

Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được Ban tổ chức ghi nhận, tập hợp với đầu mối là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lập thành ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp gửi tới Ban soạn thảo, nhằm hoàn hiện dự thảo Bộ luật Lao động trình Chính phủ vào cuối tháng 5 và trình Quốc hội vào tháng 10/2019.

Bình đẳng giới tại nơi làm việc đã được đưa thành một số điểm mới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi Vietnet24h - Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo đối thoại “Bình đẳng giới tại nơi làm việc và những điểm mới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi – Cơ hội cho doanh nghiệp”.
Tin khác cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
Framgia - tập đoàn công nghệ Nhật Bản hợp tác với các trường Đại học Việt Nam cung ứng nhân sự IT cho thị trường Nhật Bản Vietnet24h - ngày 19 háng 06 năm 2018: Với triết lý, dùng Công nghệ thông tin làm nền tảng tạo nên những bước phát triển đột phá cho thế giới, từ năm 2014 đến nay, công ty công nghệ Framgia đã triển khai hợp tác với 3 trường Đại học hàng đầu về Công nghệ thông tin tại Việt Nam trong việc giảng dạy, hỗ trợ để sinh viên ra trường có thể làm việc ngay tại Nhật.
Tọa đàm: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm Vietnet24h - Ngày 10 tháng 5 năm 2018 vừa qua, tọa đàm "Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm" đã được Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Hà Nội tổ chức cho các doanh nghiệp điện tử thuộc các khu công nghiệp tại Bắc Ninh.
Samsung Việt Nam thực hiện chuyến khảo sát tại 3 doanh nghiệp phía Bắc Vietnet24h - Ngày 29/5, Samsung thực hiện chuyến khảo sát tại 3 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở miền bắc Việt Nam (Công ty 4P, Công ty Mê Trần, Công ty Postef), nhằm đánh giá kết quả của Chương trình tư vấn hỗ trợ DN Việt trong cam kết với chính phủ Việt Nam về việc tăng tỷ lệ nội địa hóa và tăng thêm số lượng DN Việt vào chuỗi cung ứng phụ kiện cho Samsung.
Tổng kết dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu" Vietnet24h - Dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu" do Liên minh Châu Âu tài trợ với tổng ngân sách hơn 412.000 EUR. Dự án được thực hiện từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2017.
Hội chợ Giao dịch Hàng xuất khẩu Chiết Giang 2018 Vietnet24h - MADE IN ZHEJIANG là thông điệp về chất lượng mà Chính quyền nhân dân Tỉnh Chiết Giang muốn truyền tải thông qua Hội chợ Giao dịch Hàng xuất khẩu Chiết Giang lần thứ7 tại Việt Nam từ ngày 02 đến 04 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Khai mạc Triển lãm công nghệ truyền hình Viba show 2018 tại Hà Nội Vietnet24h - Sáng ngày 5/ 4, tại trung tâm triển lãm ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Công nghệ truyền hình, giới thiệu các sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình của Việt Nam.
Bước tiến mới của công nghiệp hỗ trợ Vietnet24h - Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp điện tử, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển và trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần sự hỗ trợ để có thể vươn lên chuỗi giá trị cao hơn.
Diễn đàn VME 2018 – Một sân chơi cho các doanh nghiệp muốn phát triển thương hiệu Vietnet24h - Ngày 9 tháng 8 năm 2018, trong khuôn viên của Hội chợ triển lãm quốc tế Vietnam Manufacturing Expo 2018, diễn đàn VME 2018 với chủ đề: “Phát triển thương hiệu cho các sản phẩm ngành Công nghiệp Hỗ trợ”đã được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Thông tin Thương mại – Bộ Công thương và Công ty Reed Tradex, nhà tổ chức triển lãm hàng đầu khu vực ASEAN.
Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng cường quan hệ đối tác công nghiệp và công nghệ cao Vietnet24h - Nhân chuyến sang thăm Việt Nam của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - in theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam đã kết hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) tổ chức sự kiện “Xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu” với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác công nghiệp và công nghệ cao Việt Nam – Hàn Quốc”.
VTVcab, Viettel dừng hợp đồng mua kênh quốc tế của ‘ông trùm’ Qnet Vietnet24h - Việc VTVcab và NextTV (Viettel) thay thế toàn bộ kênh quốc tế trong thời gian gần đây được coi là sự việc lớn trong lĩnh vực phát hành các kênh truyền hình nước ngoài ở Việt Nam.
Khu vực các gian hàng của Doanh nghiệp Việt Nam - Vietnam Pavilion lần đầu tiên có mặt tại Triển lãm chế tạo MTech Tokyo Vietnet24h - Sáng 20/06/2018, tại triển lãm công nghiệp chế tạo lớn nhất Nhật Bản hàng năm M-Tech Tokyo 2018, khu vực các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam - Vietnam Pavilion do Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) và Sở Công Thương Hà Nội tổ chức và tài trợ đã chính thức có mặt tại lễ khai mạc.
Công ty Murrplastik – giải pháp toàn diện hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Vietnet24h - Trước thềm của Triển lãm Vietnam Manufacturing Expo 2018 (VME2018), một sự kiện thường niên quan trọng bậc nhất năm của các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu linh phụ kiện công nghiệp hỗ trợ, các nhà công nghiệp tự động hoá và lắp ráp, sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018 sắp tới, phóng viên Vietnet24h đã có cuộc phỏng vấn với ông Nothdurft Gerd, CEO Công ty Murrplastik Asia Co. Ltd, một công ty sẽ tham gia trưng bày tại Triển lãm này. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
LIFETIME technologies Vietnam-Japan - Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam 13 năm tuổi Vietnet24h - Với tầm nhìn “Trở thành doanh nghiệp IT được cả thế giới biết đến”, LIFETIME technologies Vietnam-Japan (LTT) - một công ty công nghệ Việt Nam có vốn đầu tư của Nhật Bản với lịch sử 13 năm hoạt động đã tổ chức tiệc kỷ niệm ngày thành lập lần thứ 13 tại Hà Nội vào ngày 05/07/2018. Cũng trong sự kiện này, công ty đổi tên thành Monstar Lab Lifetime, khẳng định sự gia nhập vào tập đoàn đa quốc gia Monstar Lab Group.
Viettronics Thủ Đức - Hội nghị khách hàng thân thiết khu vực Bạc Liêu - Cà Mau Vietnet24h - Tiếp tục chương trình Hội nghị Khách hàng thân thiết 2018, vào ngày 02/07 vừa qua, Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị Khách hàng thân thiết khu vực Bạc Liêu - Cà Mau 2018 nhằm gắn kết tinh thần giữa các Đại lý và Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức và giới thiệu các sản phẩm mới của công ty trong năm 2018.
NTT Com-Thành viên Tập đoàn viễn thông lớn nhất Nhật Bản (NTT), lần đầu tiên tổ chức cuộc thi dành cho các startup Việt tại Tp. Hồ Chí Minh Vietnet24h - Sắp tới đây, vào ngày 22 tháng 11, tại Tp. Hồ Chí Minh, vòng chung kết cuộc thi “NTT Com Startup Challenge” dành cho các công ty khởi nghiệp Việt Nam sẽ chính thức được diễn ra. Sau Indonesia và Malaysia, Việt Nam là quốc gia thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á diễn ra cuộc thi này. Cơ hội tham gia đấu trường quốc tế, chinh phục giải thưởng 10.000 USD
Samsung vượt mặt Apple trong bảng xếp hạng danh tiếng toàn cầu 2018 Vietnet24h - Theo bảng xếp hạng thường niên Global RepTrak 100 vừa được trang web Reputation Institute phát hành, Samsung đã tăng 44 bậc và hiện xếp thứ 26 trong số các công ty danh tiếng nhất toàn cầu 2018. Trong khi đó, Apple giảm tới 38 bậc và tụt xuống vị trí thứ 58 trong bảng xếp hạng.
Samsung và LG đang dần chiếm lĩnh các thị trường lớn trên thế giới Vietnet24h - Cả hai hãng điện tử hàng đầu Hàn Quốc là Samsung và LG đang dần chiếm lĩnh thị trường nội địa cũng như thị trường quốc tế nhờ mức doanh thu đạt được cũng như nhận được sự yêu thích từ các “siêu phẩm” smartphone mới ra mắt tại MWC 2018.
Instyle Hongkong 2018 sẽ diễn ra vào tháng 9 tại TP. Hồ Chí Minh Vietnet24h - Hongkong vừa ký kết thương mại với Asian trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt phải làm gì để thực hiện hoạt động giao thương với thị trường sôi động này?
Tour du lịch “Hội ngộ 3 miền” của công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức Vietnet24h - Tour này đã diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 17/11/2018 – 19/11/2018, là một trong những hoạt động thường niên của Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức nhằm tri ân các Đại lý, Nhà phân phối (NPP) tiêu biểu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tiêu thụ cũng như phát triển mở rộng thị trường đem lại những dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng trong năm vừa qua.
Hiệp định CPTPP: Nhiều cơ hội, lắm thách thức cho doanh nghiệp Vietnet24h - Ngày 22-5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Bộ Công Thương tổ chức hội thảo “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Các cam kết cơ bản - Những lưu ý cho doanh nghiệp”.
Samsung Việt Nam có Tổng giám đốc mới Vietnet24h - Samsung Điện tử Việt Nam vừa công bố 2 vị trí lãnh đạo cấp cao mới gồm Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam – ông Choi Joo Ho và Tổng Giám đốc Samsung Vina – ông Suh Kyung Wook.
Tổng giám đốc người Trung Quốc bắt đầu điều hành Lazada Việt Nam Vietnet24h - Ông Zhang YiXing, người Trung Quốc sinh năm 1982 là Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Lazada Việt Nam thay thế ông Alexandre Joel David Sylvain Dardy người Pháp.
Bkav đàm phán sẽ bán Bphone 2018 qua các nhà mạng Vietnet24h - Hiện tại Bkav chưa cho biết người dùng sẽ được mua phiên bản Bphone 2018 được trợ giá với mức giá bao nhiêu. Trước đó các nguồn tin khác cho biết Bkav sẽ cho ra mắt phiên bản Bphone 2018 vào giữa năm nay. Bkav đang đàm phán với nhiều nhà mạng phân phối Bphone 2018.
Chủ tịch LG giao tập đoàn cho con nuôi sau khi qua đời ở tuổi 73 Vietnet24h -Con trai nuôi của ông Koo Bon-Moo – chủ tịch tập đoàn LG dự kiến sẽ tiếp quản tập đoàn sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Koo Kwang-moo sẽ là thế hệ thứ tư trong gia đình Koo điều hành công ty đa ngành này.
Làm thế nào Jeffrey Epstein, người quản lý quỹ phòng hộ bí ẩn bị bắt về tội buôn bán tình dục, đã tạo ra vận may của mình Vietnet24h - Jeffrey Epstein, người với tư cách là một nhà tài chính có quan hệ tình cảm với Donald Trump, người Clintons và những người nổi tiếng Hollywood, đã bị bắt vào cuối tuần qua vì nghi ngờ buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.
Cuộc đời và sự nghiệp của Lee Iacocca, người khổng lồ của nền công nghiệp ô tô Vietnet24h - Lee Iacocca, một nhà công nghiệp ô tô khổng lồ, người đã cứu hãng Chrysler khỏi bị phá sản và đã sáng lập ra dòng xe Ford Mustang vừa qua đời. Hãy xem cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của ông.
Người sáng lập Theranos Elizabeth Holmes sẽ ra tòa vào năm 2020 Vietnet24h - Elizabeth Holmes, người sáng lập công ty công nghệ sinh học Theranos hiện không còn tồn tại, sẽ phải đối mặt với phiên tòa tại tòa án liên bang vào mùa hè tới với hình phạt lên tới 20 năm tù và án phạt hàng triệu đô la.
Thiên tài thiết kế Jony Ive bất ngờ rời Apple Vietnet24h - Sau gần 30 năm gắn bó, Jonathan Ive (hay còn gọi là Jony Ive), người phụ trách vị trí giám đốc thiết kế của Apple trong gần 30 năm đã tuyên bố sẽ rời công ty vào cuối năm 2019. Sau khi thông tin này được phát đi, cổ phiếu của “táo khuyết” đã bị sụt giảm nghiêm trọng khiến vốn hóa thị trường của Apple bị mất gần 9 tỷ USD.
Xu hướng công nghệ thống lĩnh ngày càng đậm nét trong bảng xếp hạng các tỷ phú hàng đầu Thế giới Vietnet24h - Vừa qua, Tạp chí Forbes đã công bố danh sách tỷ phú thế giới 2019, trong đó Forbes vinh danh 5 tỷ phú Đô la Mỹ đến từ Việt Nam, tăng thêm 2 người so với năm trước.
Giám đốc bảo mật xin từ chức – Facebook chưa có người thay thế Vietnet24h - Hôm nay 2/8, Giám đốc bảo mật của Facebook, Alex Stamos, thông báo sẽ rời công ty vào cuối tháng này sau hàng loạt bê bối về thông tin người dùng xảy ra trong thời gian qua, gây thiệt hại cho Facebook hàng trăm tỷ USD.